Opbrengst collecte 2016: € 28.101

Van 5 t/m 10 september 2016 had KWF Kankerbestrijding haar jaarlijkse collecteweek. In de stad Groningen gingen meer dan 700 collectanten langs de deuren. Dat leverde € 28.101 op. Bob Lutgendorp, penningmeester bij KWF afdeling Groningen: “Met iedere euro komen we dichterbij ons doel: meer onderzoek, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.”

KWF afdeling Groningen

De lokale afdelingen van KWF organiseren collectes en acties om geld in te zamelen. Bob Lutgendorp coördineert ieder jaar de collecteweek in Groningen. “Tijdens de KWF-collecteweek zetten landelijk ruim 100.000 vrijwilligers zich in. In de stad Groningen waren het er zo’n 700. We zijn heel blij met de opbrengst. We bedanken alle collectanten voor hun tijd en inzet.”

Help collecteren

Lutgendorp kijkt alweer vooruit naar de collecteweek in september van 2017. “We hebben een groep vrijwilligers die ons ieder jaar helpen. Maar we zoeken altijd nieuwe collectanten. Het vraagt ongeveer 3 uurtjes van je tijd. We zoeken ook nog wijkhoofden. Zij coördineren de collecte in de wijk. Aanmelden kan via www.kwf.nl/collecte.”