Opbrengst collecte 2020 maar liefst €35.461,17

De collecteweek in september was een groot succes. Vorig jaar haalden we ruim € 31.000,- op. Dit jaar is dat ruim € 35.000,-!

En dat was gezien de huidige tijd met corona niet vanzelfsprekend. Vanwege corona hebben we ingezet op niet alleen munt- en briefgeld ophalen, maar juist ook op de online collecte. Door QR codes op de collectebussen en op de collectantenpassen hebben we het gemakkelijk gemaakt ook om digitaal te kunnen geven. Ook hebben we niet-thuis kaarten gebruikt met een QR code die we door de brievenbus deden als mensen niet thuis waren.

Wij willen alle vrijwilligers die hebben gelopen hartelijk danken voor hun inzet. En natuurlijk de gevers: bedankt voor jullie giften. Dankzij jullie kan er weer veel onderzoek gedaan worden om kanker te genezen.

Bedankt en tot volgend jaar!