Opbrengst Groningen collecte 2021 €38.486,98

Ook dit jaar hebben vele vrijwilligers zich ingezet voor de Kwf Collecteweek in Groningen. En met groot succes! We hebben dit jaar maar liefst € 38.486,98 euro opgehaald. In 2020 was de opbrengst € 35.461,17.

De Collecteweek van 2021 vond plaats van 5 t/m 11 september 2021. We hebben dit jaar gecollecteerd met collectebussen, voor contant geld, met de QR codes die op de bussen geplakt zijn en met codes via Whatsapp. 

Dit bedrag bestaat uit:

  • Contante opbrengsten: 24.337,95
  • QR codes: 7.218,98
  • Whatsapp: 6.930,05

Wij willen bij deze alle wijkhoofden en collectanten hartelijk danken voor hun inzet!